Cursos relacionats amb: instalación

Administració i seguretat de sistemes informàtics en Windows Server 2008

Professors Juan Carlos Cano Escribà i Juan Luis Posadas Yagüe

»Més info en CFP

Data i horari d’impartició

Laboratori 0.4 (Edifici 1B), dies 9 de juny al 13 de juny de 16:00 a 20:00 h.

Maxim 28 persones

Descripció del curs

El curs se centra en la part pràctica dels conceptes relatius a les xarxes d’àrea local sota Windows. Els objectius principals són la instal·lació, gestió i administració segura de Windows Server 2008 en xarxa. L’alumne instal·la i configura el sistema de forma completa tractant l’administració i seguretat del mateix.

Mín. alumnes: 10 Màx. alumnes: 28

Més informació »

Administració i seguretat de sistemes informàtics en Windows Server 2008

Professors Juan Carlos Cano Escribà i Juan Luis Posadas Yagüe

Més info en CFP

» Finalitzat

Data i horari d’impartició

Laboratori 1E 2.1, de dilluns 23 a divendres 27 d’abril, de 16:30 a 20:30 h.

Descripció del curs

El curs se centra en la part pràctica dels conceptes relatius a les xarxes d’àrea local sota Windows. Els objectius principals són la instal·lació, gestió i administració segura de Windows Server 2008 en xarxa. L’alumne instal·la i configura el sistema de forma completa tractant l’administració i seguretat del mateix.

Mín. alumnes: 10
Màx. alumnes: 28

Més informació »

Instal·lació i administració avançada de sales informàtiques

Professor Vicente Javier Ortiz Gallart

»Més info en CFP

Data i horari de impartició

Aula Ada Byron (Edificio 1G), díes del 24 al 27 de juny, de 15:30 a 20:30 h.

Máximo 30 personas.

Descripció del curs

Un problema comú al que s’enfronten els responsables de sales informàtiques és com instal·lar i mantindre aquesta sala operativa, actualitzable, i amb un cost d’administració el més baix possible.

En aquest curs s’analitza la problemàtica inherent a aquestes sales informàtiques i s’exposen diverses solucions, amb els seus pros i contres amb la finalitat de capacitar als responsables per a instal·lar, mantenir i administrar, de forma centralitzada, aquestes sales amb entorns i usuaris heterogenis, en sistemes informàtics basats en Windows.

Els coneixements sobre la instal·lació, manteniment i administració de sales i aules informàtiques són cada vegada més sol·licitats tant per centres i empreses privades com a públiques. Un exemple d’això són les oposicions per a operadors informàtics y analistes programadors de sistemes/xarxes de la Universitat Politècnica (UPV) on, com es veu en els temaris d’aquestes oposicions publicats en el DOGV, es demanen els coneixements d’estos temes.

Més informació »

Instal·lació de sales informàtiques

Professor Vicente Javier Ortiz Gallart

Més info en CFP

» Finalitzat

Data i horari d’impartició

Laboratori 1E 2.1, de dimarts 20 a divendres 23 de març, de 16:00 a 21:00 h.

Descripció del curs

Com instal·lar una intranet en un aula / sala / empresa i realitzar la preparació dels equips amb la instal·lació del programari (sistema operatiu i aplicacions) a tots els ordinadors de forma simultània.

Mín. alumnes: 10
Màx. alumnes: 28

Més informació »