Cursos relacionats amb: computación

Inici

La ETSINF és la primera entitat d’Espanya que ha engegat al costat d‘HP Institute el Programa de Certificació HP Acredited Technical Associate (ATA) compost per quatre mòduls de certificació online (DispositiusXarxesServidors i emmagatzematge, i Tecnologies en el nuvol).

Els títols d’especialista universitari que ofereix la ETSINF són ensenyaments certificats per la UPV amb l’objectiu fonamental d’atendre aquelles necessitats formatives que no s’arrepleguen en el catàleg oficial de titulacions universitàries, generalment amb un caràcter més pràctic i orientat al mercat laboral. En la ETSINF oferim dues d’aquests títols, “Big Data” i “Estratègia, Anàlisi i Posicionamient Web”.

Finalment, els cursos de formació contínua oferits per la **ETSINF tenen un enfocament fonamentalment aplicat i permeten a l’alumnat aprofundir en temàtiques no desenvolupades en la docència reglada. Estan oberts a alumnes i antics titulats, personal de la universitat i qualsevol professional que estiga interessat a ampliar els seus coneixements en aquestes matèries. Aquests cursos són convalidables per crèdits de lliure elecció per a alumnes de les titulacions II/ITIS/ITIG/LD (20 hores = 1 crèdit). El mínim d’alumnes per curs és de 10 i el màxim 28. Tots els cursos s’imparteixen en laboratoris de l’escola, amb un ordinador per alumne.

Consulta tota la informació del contingut dels cursos, així com el procediment de matrícula açí.

Contacta amb la ETSINF si necessites més informació.